Informacje

 

Partia zdecydowanie odwołuje się do wartości chrześcijańskich.

 

Troska o życie człowieka na każdym jego etapie jest podstawowym założeniem programu. Na tym głównym fundamencie świętości życia budowany jest program gospodarczy, program ochrony zdrowia, program edukacji czy opieki społecznej, program polityki zagranicznej. Bardzo rozbudowany jest program polityki prorodzinnej. Unia Europejska wg Prawicy RP powinna być Ojczyzną Ojczyzn, a nie federacją. Polska powinna być krajem suwerennym, dlatego Prawica RP przeciwstawiała się przyjęciu Traktatu Lizbońskiego, Paktu Fiskalnego, umowie ACTA, powstaniu armii Unii Europejskiej, wprowadzeniu Euro!

 

Pewne istotne dla mnie założenia programowe zawarłem w tzw. dekalogu politycznym łódzkiej prawicy:

 

 

 

JEŻELI UWAŻASZ, ŻE:

 

  1. Politycy Prawicy powinni kierować się w swojej działalności wartościami chrześcijańskimi, wynikającymi z Dekalogu, Ewangelii, nauki społecznej Kościoła w tym szczególnie z nauczania Jana Pawła II -

  2. Najważniejszym celem dla polityka jest ochrona życia nienarodzonych, ochrona życia dzieci i młodzieży, ochrona życia osób dorosłych, ochrona życia rodzin, ochrona życia starszych, ochrona życia ludzi aż do naturalnej śmierci i dlatego jesteś też przeciwnikiem kary śmierci -

  3. Troska o polską rodzinę jest ważnym motywem udziału w życiu politycznym oraz jedyną akceptowalną formą rodziny jest według Ciebie tradycyjna rodzina złożona z ojca, matki i dzieci -

  4. Szanowane powinny być w Europie prawa narodów do suwerenności, a w Polsce powinna być zachowana własna waluta, powinno ograniczyć się możliwość zakupu ziemi przez cudzoziemców, Unia Europejska powinna być Europą Ojczyzn, a nie federacją -

  5. Surowce naturalne, kopaliny, lasy powinny być własnością Skarbu Państwa, a prywatyzacja ma uzasadnienie tylko wtedy, gdy powiększa bezpieczeństwo i własność polskiego społeczeństwa oraz będzie stanowić źródło dochodu obecnego i przyszłych pokoleń Polaków -

  6. Należy chronić środowisko naturalne, Polski krajobraz – doceniając jego ogromne znaczenie dla miłości do Ojczyzny, dlatego należy przeciwstawić się tym, którzy dla własnej prywaty przez samowolę budowlaną i bezmyślność niszczą piękno naszej Ojczyzny -

  7. Należy rozwijać w Polsce gospodarkę rynkową w oparciu o zasady pomocniczości, solidarności i dobra wspólnego -

  8. Należy być przyjaźnie usposobionym do wszystkich Polaków, w tym do politycznych przeciwników z innych ugrupowań, jak również należy prowadzić dialog programowy, a nie dzielić Polaków na patriotów i zdrajców -

  9. W stosunkach międzynarodowych nie powinno rozwiązywać się konfliktów za pomocą działań zbrojnych, lecz wykorzystywać wszelkie środki pokojowe do polepszenia życia mieszkańców skonfliktowanych narodów - dlatego negatywnie oceniasz wojny w Iraku, Afganistanie i Libii -

  10. Polska powinna być krajem, gdzie produkuje się zdrową żywność – bez GMO, gdzie wykorzystuje się energię ze źródeł odnawialnych i nie zgadzasz się na budowę elektrowni jądrowych -

 

- TO ZACZNIJ NATYCHMIAST AKTYWNIE DZIAŁAĆ W ŁÓDZKIM ODDZIALE PRAWICY RZECZYPOSPOLITEJ

 

 

 

Program Prawicy RP jest wciąż uaktualniany. Rozwój struktury, oraz większe zaangażowanie współpracowników i członków, pozwoli na jego uszczegółowienie. Do tej wielkiej i niezbędnej pracy Prawica RP wzywa wszystkich Polaków, świadomych zagrożeń i szans.

 

 

 

W końcu marca 2012 r. Prawica RP zawarła umowę o współpracy z Prawem i Sprawiedliwością. Na mocy tej umowy partie zachowują swoją suwerenność programową i podejmują decyzję o wspólnych listach wyborczych. Umowa ta jest świadectwem tego, że w imię realizacji dobra wspólnego Prawica RP jest w stanie zrezygnować z własnych ambicji. Prawo i Sprawiedliwość pogodziło się z faktem trwałego istnienia innej prawicowej siły na polskiej scenie politycznej.

 

Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie plików cookie przez serwis.
Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia