Okręg 3 Osiedle Retkinia-Zachód-Smulsko

Granica Osiedla przebiega:
- ul. Armii Krajowej – numery parzyste (od ul. Kusocińskiego do torów PKP trasy Łódź -Kaliska –
Pabianice),
- wzdłuż torów PKP trasy Łódź-Kaliska – Pabianice (od ul. Armii Krajowej do przedłużenia ul.
Smulskiej),
- wzdłuż przedłużenia ul. Smulskiej (od torów PKP trasy Łódź-Kaliska – Pabianice do granicy Miasta),
- wzdłuż zachodniej granicy Miasta (od drogi polnej do ul. Konstantynowskiej),
- ul. Konstantynowską – numery parzyste (od granicy Miasta do przedłużenia ul. Popiełuszki),
- wzdłuż przedłużenia ul. Popiełuszki (od ul. Konstantynowskiej do ul. Kusocińskiego),
- ul. Kusocińskiego – numery parzyste (od ul. Popiełuszki do ul. Armii Krajowej).

Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie plików cookie przez serwis.
Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia