Okręg 3 Osiedle Zdrowie-Mania

Granica Osiedla przebiega:
- wzdłuż torów PKP – od rzeki Bałutki do ul. Drewnowskiej,
- ul. Drewnowską i Solec – od torów PKP do ul. Jarzynowej,
- ul. Jarzynową (nr parzyste) – od ul. Solec do ul. Srebrzyńskiej,
- ul. Srebrzyńską (numery parzyste) – od ul. Jarzynowej do torów PKP,
- wzdłuż torów PKP – od ul. Srebrzyńskiej do al. Bandurskiego,
- al. Bandurskiego – od torów PKP do ul. Krzemienieckiej,
- ul. Krzemieniecką (nr nieparzyste) – od al. Bandurskiego do części wschodniej granicy Ogrodu
Botanicznego,
- wzdłuż części wschodniej granicy Ogrodu Botanicznego – od ul. Krzemienieckiej do ul. Retkińskiej,
- ul. Retkińską (nr nieparzyste) – od granic Ogrodu Botanicznego do ul. Kusocińskiego,
- ul. Kusocińskiego (nr nieparzyste) – od ul. Retkińskiej do drogi polnej wzdłuż zachodniej granicy
Ogrodu Botanicznego
- wzdłuż drogi i zachodniej granicy Ogrodu Botanicznego – od ul. Kusocińskiego do ul.
Konstantynowskiej,
- następnie, po przecięciu ul. Konstantynowskiej, przebiega ul. Krańcową (nr nieparzyste) – od ul.
Konstantynowskiej do ul. Namiotowej,
- ul. Namiotową ( nr parzyste) – od ul. Krańcowej do ul. Krakowskiej,
- ul. Krakowską ( nr nieparzyste) – od ul. Namiotowej do ul. Siewnej,
- wzdłuż rzeki Bałutki – od ul. Siewnej do torów PKP.

Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie plików cookie przez serwis.
Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia