Okręg 3 Osiedle Złotno

Granica Osiedla przebiega:
- wzdłuż zachodniej granicy Miasta (od ul. Konstantynowskiej do ul. Zadraż),
- wzdłuż granicy Delegatury UMŁ przebiegającej ul. Zadraż poniżej ulic Kotarbińskiego, Odrowąża,
Judyma, powyżej ulic Słonecznikowej i Rabatkowej (od ul. Szczecińskiej do rzeki Bałutki),
- rzeką Bałutką (od granicy Delegatury UMŁ do ul. Namiotowej),
- ul. Namiotową – numery nieparzyste (od rzeki Bałutki do ul. Krańcowej),
- ul. Krańcową – numery parzyste (od ul. Namiotowej do ul. Konstantynowskiej),
- drogą polną wzdłuż Ogrodu Botanicznego (od ul. Konstantynowskiej do ul. Kusocińskiego),
- ul. Kusocińskiego – numery nieparzyste (od drogi polnej do ul. Popiełuszki),
- wzdłuż przedłużenia ul. Popiełuszki (od ul. Kusocińskiego do ul. Konstantynowskiej),
- ul. Konstantynowską – numery nieparzyste (od ul. Lontowej do granicy Miasta).

Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie plików cookie przez serwis.
Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia